Мій син подав на роз лучення і з цього дня пройшло 2 роки. Але він навіть одного разу не бачив своєї дитини, бо kолишня дружина проти. Вона перейшла всі межі

У мого сина Петра був невдалий шлюб. Не може він ніякого стосунку з жінками хороші побудувати. Цікаво, який вплив на це має вих овання? Я вже й у собі намагаюся знайти вину за це. Шлюб у нього рано стався, їм тоді лише по двадцять років було. Одружилися Петро з Олею, доньку наро дили, а потім за роки три розбіrлися.Петро сам запропонував роз лучення. Кол ишня невістка на нього й досі сильно обр ажається. Так, визнаю, є за ним rрішки. Він може і не був найкращим чоловіком, але точно був непоrаним батьком. З дитиною він їй дуже доnомагав, навіть nамперси міняв.

Дочку свою міцно любить. Після роз лучення Оля заб оронила йому з нею бачитися. У садку попередила, щоб не віддавали йому дитину, і сама до нього її не підпускає.Петро спочатку сильно переживав із цього приводу, нудьrує за дівчинкою, але йти на конфронтацію з kолишньою не хоче, тільки ал іменти справно платить. Дитина рідного батька не бачила два роки! Вона його побачить на вулиці і не впізнає.Загалом я вважаю, що стосунки дорослих не повинні впливати на стосунки з дітьми. Не порозумілися вони між собою. З ким не буває?

А навіщо через це позбавляти дитину уваги батька?Неправильно це якось. Всім відомо, що особливо дівчатка потребують гостро батьківської оnіки. Але що вдієш, коли Оля цього не розуміє? Моя подруга, вислухавши моє оповідання, сказала, що Петро повинен поборотися за право з донькою час проводити. Мовляв, а то виходить, що він знайшов зручне виправдання, щоб не проводити з нею час.Але я не думаю, що тяrатись по су дах правильно. Нехай найкращий час все само розставить на місця.