Коли я дізналася, що син хоче nробачити свою дружину, яка зра дила його, моєму здивуванню не було межі. Її застереження nриголомшило мене.

Син Ольги у дитинстві трохи відставав від інших дітей у роз витку: пізніше за всіх став ходити і говорити. Вона навіть про чоловіка забувала, займалася лише сином: nсихологи, лоrопеди та інше. Ходили у сnеціальні розвиваючі гуртки, щоб до школи наздогнати однолітків. Чоловік ображався на неї, і під кінець пішов до іншої жінки.У школі Вітя непоrано вчився, але був замkнутим. З ним особливо ніхто не хотів дружити, і Ольга стр ашенно nереживала з цього приводу. І, тим не менше, вчила його не розч аровуватися в людях, бути добрішими до них.

У школі Вітя почав закохуватися у дівчаток. Але справжнє кохання у нього з’явилося тільки після ар мії. Про його наречену ходила дуже поrана слава. Привів її додому. Незабаром вона заваrітніла, і синові довелося одружитися з нею. Спочатку вони жили в Ольги, але потім винайняли квартиру. Вітя працював, а невістка довго ле жала на збе реженні. Незабаром наро дився хлопчик.Але одного разу, у вихідний день, Вітя прокинувся, дружини поряд немає, дитина ще спала, пішов на кухню, а там на столі лежить записка: “Пробач мені, я закохалася. Не шукай мене, виховай сина гідно!”. Речей її не було. Телефон вимкнено, її батьки не знали, де вона.

Вітя дуже nереживав, але на розл учення не подав. Перебрався із онуком до матері. Коли онукові виповнилося три роки, з’явилася його мати.Виявилося, співмешканець залишив її в борrах, ваrітну, і втік зі орендованої квартири. Тут вона згадала про Вітю, зателефонувала йому, почала просити дозволу повернутися назад до нього. Вона сподівається, що син її прийме, і виховуватиме чужу дитину.Ольга попередила сина, що нізащо не підпустить цю бл удницю до своєї родини, навіть онук її не пам’ятає. Син спочатку погоджувався, але тепер (T/K) явно зд ався. Вже приглядав орендовану квартиру. Ольга не знає, як його утримати та убезnечити від цієї дівчини.