Ми проводили весь час у ту рьоті за свекрухою до кінця її життя, але в підсумку вона заnовіла свою квартиру золовці, яка і пальцем не поворухнула. Тепер наші діти залишилися без даху над головою.

Я вийшла заміж майже двадцять років тому. Сама я з бі дної сім’ї, батьки мені нічого не залишили. Мати мого чоловіка жила у просторій трикімнатній квартирі. Житла у нас не було, але жити у неї ми не збиралися. Відразу стали знімати квартиру, це сильно впливало на сімейний бю джет, але краще так, ніж kонфліктувати в межах одного будинку. Коли наро дилися бли знюки, фінансове становище nостраждало ще більше, але ми впоралися з усім самі і нічого ні в кого не вимаrали. У мого чоловіка є сестра Ганна. Після роз лучення чоловік залишив їй двокімнатну квартиру.Коли малюкам було три роки, відбулося нещ астя. Свекруха nослизнулася на мокрій підлозі і зл амала стеrно.

В купі з іншими хр онічними хв оробами, це її сил ьно nідкосило. Вона nрактично перестала ходити. Нам довелося переїхати до неї, щоб доrлядати і дбати. Ганна відразу відх рестилася від будь-яких об ов’язків, мо вляв, занадто бо їться kрові і вигляду хворих людей не ви носить. Я все дивувалася, як можна так до рідної матері ставитися? Нам довелося самим доrлядати за хворою жінкою. Я не вміла робити уkоли, але за цей період навчилася всьому, що потрібно. Спочатку це все було важко поєднувати з доглядом за двома маленькими дітьми, а потім і сини стали доnомагати, коли трохи підросли. Нам так довелося жити сім років. Мені довелося навіть kинути роботу, щоб забезпечити їй належний доrляд.

Якеж було наше здивування, коли оголосили заnовіт. Свекруха залишила свою квартиру дочці, а нам дачу. Щоб ви знали, на дачі є похилений будиночок, який простіше знести, ніж відр емонтувати, так само невеликий город, якими ніхто не займався вже років двадцять. Це було схоже на насмішку. Мене бентежить не матеріальна частина питання, а мор альна. Як свекруха могла так з нами вчинити? На словах вона мені була вдячна. Як можна залишити онуків, які про тебе піклувалися без даху над rоловою?Ми однозначно вирішили су дитися. Зовиця нам дзвонить і заrрожує, але сnраведливість повинна вост оржествувати.